آخرین خبرها
خانه / اجتماعی / کارشکنی اطلاعات سپاه در ارتباط جلوگیری از آزادی قانونی زندانی عقیدتی
کارشکنی اطلاعات سپاه در ارتباط  جلوگیری از آزادی قانونی زندانی عقیدتی

کارشکنی اطلاعات سپاه در ارتباط جلوگیری از آزادی قانونی زندانی عقیدتی

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﻬﯿﻞ ﺑﺎﺑﺎﺩﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯ ششم شهریور ۱۳۹۵ ﺑﺎﯾﺪ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﻮﺩ .
ﮐﺎﺭﺷﮑﻨﯽ ﻫﺎﯼ ﺳﭙﺎﻩ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﯼ ﺑﺎﺑﺎﺩﯼ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﻋﻔﻮ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻏﯿﺮ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﻮﺩ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻋﻔﻮ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ .
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻗﺎﯼ ﺑﺎﺑﺎﺩﯼ ﻓﻘﻂ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎﺕ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﺰﯾﺮﺍﺕ ﻣﺎﺩﻩ ۵۱۳ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻏﻴﺮ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻟﺬﺍ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻃﺒﻖ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻋﻔﻮ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻓﺮﻭﺩﯾﻦ ﻧﻮﺩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﻮﻧﺪ .
ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺁﻗﺎﯼ ﺑﺎﺑﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﺪ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺳﻮﻡ ﺣﺒﺲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺳﭙﺮﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺍﯾﻦ ﺑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﮐﺜﺮ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﺑﻂ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺳﭙﺎﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .
ﺳﭙﺎﻩ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﺷﮑﻨﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺍﺣﮑﺎﻡ ، ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﻭ ﻋﻔﻮ ﻣﺘﻬﻤﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺣﺒﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻬﯿﻞ ﺑﺎﺑﺎﺩﯼ ﻫﻢ ﻧﺎ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺑﻮﺩ،این در حالی میباشد که به تازگی سهیل بابادی از اتهام اجتماع و تبانی تبرئه شده است .
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺷود.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.