همچنین گفته شده است در اقدام جدیدی که قوه قضائیه ایران انجام داده، کاربرانی که آی‌پی‌ خارج ایران دارند، نمی‌توانند به وب‌سایت‌های زیر مجموعه قوه قضائیه ایران مراجعه کنند.

Untitledmmmmmmmmmmm خبرگزاری میزان، پایگاه خبری دستگاه قضایی ایران، برای کاربران خارج از کشور، مسدو نشده است.العربیه گفته است ،دستگاه قضایی ایران، ۳۱ و‌ب‌سایت وابسته به خود دارد. این پایگاه‌های اینترنتی، منابع خبری اصلی در زمینه اجرای احکام مجازات از جمله اعدام‌ها در استان‌های مختلف ایران هستند.رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری هم، برای تهیه گزارش و اخبار مرتبط با وضعیت حقوق بشر در ایران هم به این وب‌سایت‌ها مراجعه می‌کردند.وب‌سایت «مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه ایران» هم در برابر کاربران خارج از کشور مسدود شده است. کاربران می‌توانستند از راه این وب‌سایت، اعتراض‌های خود را نسبت به برخی از احکام قضایی صادره توسط دستگاه قضایی ایران، ثبت کنند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه گفته است: در این کمیسیون تلاش می‌کنیم در رابطه با برخی قوانین قضایی از جمله قوانین مربوط به اعدام و سایر موادی که مشکل دارد؛ پس از کارشناسی‌های لازم بازنگری‌هایی انجام دهیم.

وی با اشاره به اینکه مجلس موظف است؛ قوانین قضایی را بازنگری کند، گفت: واقعیت این است که تکرار بسیاری از جرایم به دلیل آسیب‌های موجود در جامعه از جمله بیکاری است.